Taiji Shenti School vzw 太极身体学校
HOME   TAIJI QIGONG DE SCHOOL INFORMATIE LEDEN LINKS CONTACT

 

Taiji  

 

 

 

De term Taiji   

Historiek Taiji   

Yang   

Leden vertellen   

Gezondheid   

Begrippen   

 

 

De term 'Taiji'

De term ‘Taiji’ verscheen voor het eerst in het ‘Boek der veranderingen’, bij ons beter bekent als de ‘I Tjing’. Hierin wordt vermeld : ‘Uit Taiji worden twee elementen geboren, uit de twee elementen de vier fenomenen en hieruit de acht trigrammen’.
De term Taiji verwijst naar het ontstaan van alles. Later, in de Song Dynasty van het Noorden, verbreedde een neo-Confuciaanse filosoof Chow Ton Yee, deze stelling naar het Taoisme. Hij gebruikte het Taiji symbool om de gemeenschappelijke elementen in alles aan te tonen. Wat hij deed was een circel maken om het stadium ‘Wu Ji’ voor te stellen. In het midden van deze circel tekende hij een golf met twee gelijke componenten erin, een zwart en een wit element. Het zwarte element vertegenwoordigde Yin en het witte element Yang. In het witte element was een zwarte stip, om aan te tonen dat yin ook bestaat in yang en in het zwarte element was een witte stip om aan te tonen dat yang ook bestaat in yin. Met deze voorstelling verkreeg hij een dualiteitsprincipe om te kunnen uitleggen dat yin and yang de meest eenvoudige voorstelling is van alle dingen.
 

Leden van de school kunnen de volledige tekst raadplegen.
 

Copyright © 2015 Taiji Shenti School vzw.