Taiji Shenti School vzw 太极身体学校

 

 

 

Onze Privacy Policy

 

De Taiji Shenti School vzw neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waar Taiji Shenti School vzw in dit Privacy beleid verwijst naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan Taiji Shenti School vzw verstrekt over uzelf, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook bijkomende informatie die u invult op een inschrijvings- of contactformulier om te kunnen deelnemen aan activiteiten of evenementen of bijvoorbeeld bij contact met ons of in e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Taiji Shenti School vzw verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een inschrijvingsformulier (contactformulier, inschrijvingsformulieren, …), e-mail, telefonisch of mondeling. Bij het invullen van persoonsgegevens hebt u vaak de mogelijkheid om aanvullende informatie achter te laten, bijvoorbeeld over uw vorige ervaringen in Taiji, Qigong, meditatie of andere disciplines die u interesseren. Deze aanvullende informatie vragen we omdat het ons inzicht geeft in uw niveau voor de aanvang van Taiji, Qigong en meditatie. Het verstrekken van aanvullende informatie is natuurlijk optioneel. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van het inschrijvingsformulier voor deelname aan lessen en/of activiteiten via onze website, in correspondentie en telefonisch of mondeling of tijdens de individuele gesprekken

- Bankrekeningnummer aangezien alle betalingen elektronisch verlopen via onze bankinstelling

- Locatiegegevens

- IP-adres

- Tijd en datum

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders of de wettelijk vertegenwoordiger dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming of toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tssvzw@taijishentischool.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Taiji Shenti School vzw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het registreren van uw gegevens in een leden bestand

- Het registreren van uw betalingen

- Het registreren van uw deelname aan activiteiten en/of evenementen

- Voor het verzenden van onze informatie, nieuwsbrief en/of andere communicatie

- U te kunnen bereiken via sms of e-mail indien dit nodig is met betrekking tot informatie over onze lessen en/of activiteiten, het vragen van bijkomende gegevens, wijzigingen in onze Algemene voorwaarden of Privacy beleid

- U te informeren over wijzigingen in het aanbod van lessen en activiteiten

- Om u te kunnen antwoorden op vragen die u heeft gesteld via verschillende kanalen of ons online contactformulier

- Taiji Shenti School vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld bij overheidsdiensten.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Taiji Shenti School vzw zal uw persoonsgegevens bewaren op papier of elektronisch voor een periode van 10 jaar of tot de ontbinding van de Taiji Shenti School vzw. Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen, dient u ons een e-mail te sturen met een verzoek tot verwijderen van uw gegevens samen met een kopie van uw identiteitskaart. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart te maken.

 

Delen met anderen

Taiji Shenti School vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Taiji Shenti School vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan zou worden overgenomen door een andere organisatie en die organisatie uw gegevens nodig heeft om de activiteiten verder te zetten. Het is soms noodzakelijk dat we een deel van uw persoonsgegevens dienen te overhandigen aan een derde partij waar wij een evenement organiseren.

 

Foto’s en video’s

Taiji Shenti School vzw maakt foto’s en/of video’s van mensen die deelnemen aan de evenementen, uitstappen, lessen, …. Indien u niet wenst dat een foto of video van uw beeltenis gedeeld wordt op sociale media, wordt bewaard of gepubliceerd, dient u ons een e-mail te sturen met uw verzoek tot verwijdering samen met een kopie van uw identiteitskaart. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart te maken.

 

In kaart brengen websitebezoek

Taiji Shenti School vzw gebruikt geen cookies. Algemeen gesproken, kan u de website van de Taiji Shenti School vzw bezoeken zonder ons te zeggen wie u bent en zonder dat u enige informatie moet delen over uzelf met de Taiji Shenti School vzw. De webservers waar onze website gehost wordt verzamelen algemene gegevens zoals het aantal bezoeken aan onze website, welke toestellen gebruikt worden zoals een mobiele telefoon of een desktop pc, welke internetbrowser gebruikt wordt en de locatie, meer specifiek uit welke landen de bezoekers komen, welke pagina’s bezocht worden en hoeveel tijd men gemiddeld per pagina spendeert. Taiji Shenti School vzw kan deze informatie gebruiken om de inhoud en/of structuur van de website te verbeteren. Door onze website te bezoeken stemt u er onvoorwaardelijk mee in dat de hosting provider deze gegevens verzamelt. De Taiji Shenti School vzw-website kan internet links bevatten naar andere websites. Taiji Shenti School vzw probeert te zorgen dat de link naar deze websites uw privacy waarborgt en respecteert, maar Taiji Shenti School vzw is niet verantwoordelijk mocht dit niet gewaarborgd of gerespecteerd zijn door de betrokken websites. Taiji Shenti School vzw is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy praktijken onderhouden door de betrokken websites.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tssvzw@taijishentischool.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Taiji Shenti School vzw zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht weken, op uw verzoek reageren. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be. Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kan u ons contacteren per e-mail naar tssvzw@taijishentischool.be.

 

Beveiliging

Taiji Shenti School vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Wij zijn hierbij afhankelijk van de serviceprovider waar onze website wordt gehost en waar onze digitale documenten zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via tssvzw@taijishentischool.be. Taiji Shenti School vzw heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) of een vergelijkbare standaard. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Belangrijk om te weten is dat gegevensoverdracht via internet niet kan gegarandeerd worden volledig veilig te zijn aangezien deze niet onder ons beheer staan. Daarom kunnen we de veiligheid van alle informatie die u naar ons stuurt niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

- Onze toegangen zijn beveiligd overeenkomstig de aangeboden veiligheids technieken.

- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Dit Privacy beleid kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het Privacy beleid regelmatig te raadplegen. Laatste wijziging vond plaats op 12 mei 2018.

 

 

 

 

©2020 Taiji Shenti School vzw