Taiji Shenti School vzw 太极身体学校
HOME   TAIJI QIGONG DE SCHOOL INFORMATIE LEDEN LINKS CONTACT

 

De School

 

 

 

Stichter van de school   

Bestuur   

Overzicht   

Doelstelling van de school   

Shifu's   

Leerkrachten   

Vragen   

Bestuur

Een overzicht van onze bestuursleden : 

Voorzitter – Gert

Gert leidt de vereniging, coördineert de verschillende bestuurstaken en

vergaderingen. Is hoofdleerkracht van de school.

 

Ondervoorzitter – Nicole

Neemt de taken van de voorzitter waar bij afwezigheid. Nicole is het eerste contact in

overleg met de voorzitter. Is leerkracht in de school.

 

Secretaris - Nicole

Verzorgt de leden administratie, stelt de agenda’s op voor de bestuurs- en

ledenvergaderingen.

 

Penningmeester – Gert

Beheert de geldmiddelen.

 

Organisatorisch Verantwoordelijke – Connie

Organiseert manifestaties, stages en bestellingen in de school.

 

Public Relations – Joke

Verantwoordelijk voor de promotie van de school, website, affiches en folders.

Copyright © 2015 Taiji Shenti School vzw.