Taiji Shenti School vzw 太极身体学校
HOME   TAIJI QIGONG DE SCHOOL INFORMATIE LEDEN LINKS CONTACT

 

Taiji  

 

 

 

De term Taiji   

Historiek Taiji   

Yang   

Leden vertellen   

Gezondheid   

Begrippen   

 

 

Begrippen

Wuji                                                                                       

Taoïstische kosmologie stelt, dat voor het onstaan en nog voor het heelal vorm

kreeg, er een toestand van volkomen leegte was. In deze oertoestand roerde

er niets. Taoïsten gaven deze leegte een naam WU JI, de uiteindelijke staat

van het niets’’.            

Taiji

Het spel tussen yin en yang is de meest wezenlijke uitdrukking van WUJI.

Taoïsten noemden dit proces TAIJI ‘het meest uiteindelijke’ (Grand Ultimate)

Tàijí”太极” is de correcte schrijfwijze in het Pinyin. De ‘j’ moet uitgesproken worden als ‘dj’ net  zoals de ‘j’ in het woord ‘jeep’. In de Westerse wereld en in veel Taiji scholen wordt TaiChi met CH geschreven.

Wushu

Letterlijk, ‘Gevechtstechnieken’. Een overkoepelende naam voor de

Chinese krijgskunsten.

Kungfu

Letterlijk, ‘energie-tijd’. Omdat vele Chinese martiale arts heel wat tijd en

energie vragen, worden ze algemeen genomen ook wel eens Gongfu genoemd.

Qi

Qi is de energie van de natuurlijke kracht dat ons universum vult

(universele energie). Chinezen houden vast aan het geloof dat er 3 grote

krachten bestaan in het universum. Hemel (Tian), Aarde (Di) en Man (Ren).

Als laatste heeft binnenin de ‘aarde qi’ iedere persoon, dier of plant een

eigen qi veld, welke in balans zou moeten zijn. Wanneer dit niet zo is kan

iemand erg ziek worden en als gevolg sterven. Alle natuurlijk dingen,

inclusief de mensheid en onze ‘menselijke qi’ groeit binnen de cirkel van

‘hemel qi’ en ‘aarde qi’ en wordt ook door de natuurlijk cycli van beiden beïnvloedt.

De makkelijkste en tevens meest noodzakelijk vorm van Qi is zuurstof, dan eten

en water.

Qi Gong

Is een Chinese vorm van energie (qi) studie. Qi gong is een zelf-helende

kunst dat zowel beweging als meditatie combineert. Qi gong is op

het concept gebaseerd van Qi, energie dat doorheen ons lichaam vloeit.

Qìgōng “气功” met een ‘Q’ geschreven wordt in Pinyin.

Neigong

Is een vorm van meditatie.

Taiji Jían

Een zwaardvorm in Taiji.

Kungfu Sha

Een waaiervorm in Taiji.

San Bao

Qi = innerlijke energie

Shen = innerlijke geest

Jing = innerlijke kracht/essentie

Dantien

In het Taiji spreken we van Dantien over een punt in ons lichaam waar onze

energie of qi zich verzamelt. Volgens het Taiji kent ons lichaam 3 Dantiens.

In vele van onze Taiji lessen zal er vaak een nadruk gelegd worden op

vooral je onderste Dantien. Vaak wordt gesteld dat dit het centrum van ons

mens zijn omvat, de plaats van leven (navelstreng).

 

Tao & Taiji

 

Het concept van Yin en Yang wordt vaak geassocieerd met de naam Lao-Tzu.

Lao-Tzu vooral gekend omwille van zijn bekende werk ’Tao Te Tjing’ waarin

hij de principes van het Taoïsme aan de dag legt.

Volgens de Tao is de hemel-yang, aarde-yin. Man-yang, vrouw-yin.

In ons lichaam vertaald zich dat naar het hoofd dat yang is en een buik die yin is.

In het Taiji is een licht en opgeheven voet - yang. Een stevig geplaatste voet -

yin. Lichtere vormen zijn yang, terwijl de meer stevige vormen yin zijn.

Een yang vorm zal altijd volgen op een yin vorm en visa versa.

In het Taoïsme wordt o.a. beroep gedaan op het Taiji Quan om de qi flow

in ons lichaam te demonstreren. De bewegingen van armen, benen en het

draaien van het lichaam kunnen helpen bij visualisatie van de qi flow. 

Tàijí en Qìgōng schrijfwijze

Tàijí” 太极 ” is de correcte schrijfwijze in het Pinyin. De ‘j' moet uitgesproken worden als ‘dj' net zoals de ‘j' in het woord ‘jeep'. In de Westerse wereld en in veel Taiji scholen wordt TaiChi met CH geschreven. Net als
Qìgōng “ 气功 ” met een ‘Q' geschreven wordt in Pinyin.

 

Copyright © 2015 Taiji Shenti School vzw.